Kosten

Kosten - Timbre Pyschologie

Kosten:

Timbre is een praktijk die valt onder de Basis GGZ.
Afhankelijk van de diagnose en de ernst van uw klacht heeft u recht op een bepaalde behandeltijd. De naam van de systematiek die hierachter zit heet een zorgzwaarte product. Er zijn drie zorgzwaarte producten mogelijk: kort, midden of intensief.
Indien u na een intake gesprek afziet van verdere gesprekken of indien wij denken, na intake, onvoldoende voor u te kunnen betekenen is er sprake van een zogenaamd onvolledig behandeltraject. Ook hier zijn kosten aan verbonden.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De kosten die wij in rekening brengen bij de vergoedde zorg zijn contractueel vastgelegd.

Voor 2020 geldt er een eigen risico van  € 385,-.
Behandeling in onze praktijk is opgenomen in het basispakket. Timbre heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

U kunt zich zelfstandig aanmelden bij de praktijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u echter een verwijzing van een arts nodig.

Bepaalde behandelvormen komen niet meer voor een vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking. Dat geldt voor relatietherapie, arbeidsgerelateerde therapie en als er sprake is van een aanpassingsstoornis.
Indien u de consulten particulier betaalt dan geldt een tarief van € 95,- per consult.

Als u verhinderd bent om op het geplande consult te komen laat dat dan uiterlijk 2 werkdagen van te voren weten. Tijdig inspreken op het antwoord apparaat geldt ook als afmelding.
Bij een niet tijdige afmelding zal het consult in rekening worden gebracht. Er is immers wel tijd voor u gereserveerd.

Timbre psychologenpraktijk voldoet aan de registratie eisen die door verzekeraars gesteld worden. De praktijk is aangesloten bij:
•  het LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
•  het BIG register als GZ-Psycholoog.

Indien u door uw werkgever bent dan neemt deze vaak de kosten voor zijn rekening. Hierover worden duidelijke afspraken met de werkgever gemaakt. In de meeste gevallen ontvangt de werkgever een offerte.