Timbre psychologenpraktijk

Welkom - Timbre Psychologie

Timbre psychologenpraktijk is in 1991 opgericht door Leon Timmermans.
Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik kan putten uit een breed behandelrepertoire. Ik werk niet specifiek volgens een vooraf bepaalde psychologische stroming, maar kijk vooral goed wat bij de cliënt past.  Als u een voorkeur heeft voor een betreffende therapie dan zal ik hier zeker rekening mee houden. Afhankelijk van uw vraag werken wij gericht op het verminderen van de klachten of juist structureel aan persoonlijke ontwikkeling.

De werkwijze die erop gericht is om de beste elementen uit verschillende therapeutische systemen te combineren heet ook wel ‘eclectisch’: ik gebruik die therapievorm die bij een bepaalde persoon / klacht het meest effectief is. Vanzelfsprekend altijd in overleg met u.

Timbre psychologenpraktijk kent drie werkgebieden: eerstelijnspraktijk, praktijk voor langdurige psychologische begeleiding en een praktijk gericht op arbeidsgerelateerde problematiek.

Kenmerken van de Timbre eerstelijnspraktijk zijn:

•  De drempel is laag om een eerste afspraak te maken. Iedereen kan zich in principe aanmelden
•  De wachttijden voor het eerste gesprek zijn kort
•  De therapie is klachtgericht en kortdurend

Kenmerken van de praktijk voor langdurige psychologische begeleiding zijn:

•  Betreft complexe psychologische problematiek
•  Gericht op persoonlijke groei

Kenmerken voor de arbeidsgerelateerde praktijk zijn:

•  Werkgevers zijn opdrachtgevers en kunnen rechtstreeks of via de bedrijfsarts doorverwijzen
•  Een gerichte begeleiding om snelle re-integratie te bewerkstelligen
•  Gericht op het verbeteren van coping (leren omgaan met de situatie)
•  Een heldere taakverdeling tussen werknemer, werkgever en psycholoog
•  Nauwe samenwerking met andere disciplines, waardoor er ook multidisciplinair behandeld kan worden indien dit gewenst is